Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

λύκε λύκε είσαι εγώ;

το ποδήλατο είναι μια γραφή, μια γραφή συχνά ελεύθερη, εάν όχι άγρια - εμπειρία αυτό-
ματης γραφής, υπερρεαλισμός στην πράξη ή, αντιθέτως, διαλογισμός πιο εποικοδομητικός,
πιο επεξεργασμένος και συστηματικός, σχεδόν πειραματικός, μέσω των τόπων που έχουν
εκ των προτέρων επιλεχθεί από το εκλεπτυσμένο γούστο του μύστη..
 το πρώτο πετάλισμα είναι η απόκτηση μιας καινούριας αυτονομίας, είναι η χαρούμενη από-
δραση, η αποτολμημένη ελευθερία, η κίνηση στην άκρη των ποδιών, όταν η μηχανή αντα-
ποκρίνεται στην επιθυμία του σώματος και προηγείται σχεδόν αυτής. Σε μερικά δευτερό-
λεπτα, ο στενός ορίζοντας απελευθερώνεται, το τοπίο κινείται. Εξατμίζομαι από τη γη.
Βαθμίδα ενδιάμεση. Ακτίνες νηφαλιότητας. Είμαι κάπου αλλού. Είμαι ένας άλλος ωστόσο
είμαι ο εαυτός μου όπως ποτέ άλλοτε: είμαι αυτό που ανακαλύπτω. Προορισμός: εσύ.
(αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον συνέχισε άνθρωπε..

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου