Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

kleiste ta monitor!!!!

        010100

α πα πα, άντρωπο ξοντεύει, ζυνολικά, τέζερα κρόνια ζωήζ πηγκαινο-

ερκόμενο από ζπίτι ζε ντουλειά. ντύο κρόνια περιμένει ανάψει πράζι-

νο ζε ντιαζταύρωση. ένα ολόκληρο κρόνο ζτέκεται


το

άντρωπο


εμπροζτά ζε νιπτήρα. και φυζικά, μην το ξεκάζω, άντρωπο ντημιουρ-

γκεί αντίγκραφα πραγκμάτων και εαυτού του για να ξορκίζει το


τάνατοζ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου